اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی مدیریت و تامین منابع در آموزش و پرورش

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

تاریخ
از 1396/10/20 لغایت 1396/10/21