اطلاعات همایش

همایش
ششمین کنگره ملی مدیریت ورزشی با رویکرد توسعه سلامت و ورزش

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش

تاریخ
از 1396/08/03 لغایت 1396/08/04