اطلاعات همایش

همایش
دوازدهمین کنفرانس ملی حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه علم و فناوری مازندران

تاریخ
از 1396/10/25 لغایت 1396/10/27
حفاظت و اتوماسیون در نیروگاهها، شبکه های انتقال و توزیع
امنیت و قابلیت اطمینان در سیستم های حفاظتی و اتوماسیون
اتوماسیون و حفاظت شبکه های هوشمند الکتریکی
کاربرد مفاهیم اینترنت اشیاء (IoT) در حفاظت و اتوماسیون سیستم های قدرت
طرح های حفاظت از سلامت شبکه برق (SIPS)
سیستم های حفاظتی خاص(SPS)
پایش، کنترل و حفظ گسترده سیستم های قدرت WAMPAC
ارائه روشها و الگوریتم های جدید اتوماسیون و حفاظت در سیستم های قدرت
اثرات تولیدات پراکنده در حفاظت سیستم های قدرت
امنیت سایبری در سیستم های حفاظتی و اتوماسیون و ارتباطات
بومی سازی سیستم های حفاظتی و اتوماسیون
مکان یابی خطا در شبکه های انتقال و توزیع
نگهداری،تعمیرات و بهره برداری سیستم های اتوماسیون و حفاظت
سنسور های هوشمند و زیرساخت های اندازه گیری پیشرفته (AMI)
سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری در سیستم های حفاظتی و اتوماسیون
استاندارد ها و پروتکل های ارتباطی در سیستم های حفاظتی و اتوماسیون
کاربرد سیستم های نوین مخابراتی در حفاظت و اتوماسیون شبکه های برق
سازگاری الکترومغناطیسی در سیستم های حفاظتی
سیستم زمین و سیستم حفاظتی
طراحی محدود کننده های جریان خطا (FCL)
قوس ناگهانی (Arcflash) در تجهیزات برقی و راه های کاهش خطرات آن
حفاظت اضافه ولتاژ در شبکه های قدرت
حفاظت سیگنالینگ و اتوماسیون سیستم های رانش ریلی برقی