اطلاعات همایش

همایش
همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
77211508- 021

ایمیل
info@an.thconf.ir
وب سایت www.an.thconf.ir/fa

برگزار کننده
انجمن افق نوین علم و فناوری

تاریخ
از 1397/07/18 لغایت 1397/07/18
کشاورزی:
زراعت و اصلاح نباتات
علوم باغبانی و فضای سبز
مدیریت و اقتصاد کشاورزی
فناوری نوین در علوم کشاورزی
هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی

محیط زیست:
مهندسی آب و فاضلاب
مدیریت پسماند و بازیافت زباله
آلودگی های (آب، خاک، هوا، صوت)
فناوری های نوین در مهندسی محیط زیست
مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست

منابع طبیعی:
علوم جنگل و مرتع
مدیریت منابع آب و خاک
آبخیزداری و بیابان زدایی
فناوری نوین در منابع طبیعی
سیستم های اطلاعات جغرافیایی(GIS)