اطلاعات همایش

همایش
پنجمین كنفرانس ملی اقتصاد در شرایط تحریم

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه های یزد

تاریخ
از 1396/10/01 لغایت 1396/10/01