اطلاعات همایش

همایش
همایش بین المللی افق های نوین در علــوم ورزشـی و سلامت

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
77211508- 021

ایمیل
sh@thconf.ir
وب سایت www.sh.thconf.ir/fa

برگزار کننده
انجمن افق نوین علم و فناوری

تاریخ
از 1397/07/18 لغایت 1397/07/18
علوم ورزشی:
اخلاق ورزشی
مدیریت ورزشی
فیزیولوژی ورزشی
رشد و رفتار حرکتی
روانشناسی ورزشی
آسیب شناسی ورزشی

سلامت:
سلامت عمومی
سلامت شهروندی
روانشناسی ورزشی
سلامت روانی و ورزش
تاثیر ورزش بر سلامت روح
نقش ورزش همگانی در سلامت جامعه