اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش پیشرفت‌های معماری سازمانی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ
از 1396/09/22 لغایت 1396/09/23