اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه شهید باهنر کرمان

تاریخ
از 1396/11/11 لغایت 1396/11/11
طراحی سامانه ­های فرآوری
کاهش مصرف انرژی در فرآوری
کاهش و بازیافت پسماندها و ضایعات فرآورده ­ها
افزایش ماندگاری محصولات
میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی در صنایع فرآوری
بهینه سازی فرآیندهای فرآوری
جداسازی، درجه بندی، بسته بندی و کنترل کیفیت
تکنولوژی های نوین در صنایع تبدیلی
تکنولوژی های نوین در صنایع تبدیلی