اطلاعات همایش

همایش
دومین کنفرانس ملی ترکیبیات، رمزنگاری و محاسبات

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه علم و صنعت ایران

تاریخ
از 1396/09/16 لغایت 1396/09/17