اطلاعات همایش

همایش
نخستین همایش ملی وقف علم و فناوری

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ
از 1396/12/09 لغایت 1396/12/09
تبیین ضرورت توسعه وقف در عرصه علم و فناوری
الگوی توسعه و اجرایی‌سازی گفتمان وقف در حوزه علم و فناوری
بهبود نظام مدیریت وقف در زمینه علم و فناوری به عنوان راهکاری اساسی در توسعه وقف علم و فناوری
نقش علم و فناوری در احیاء و ارتقای بهره‌وری موقوفات