اطلاعات همایش

همایش
ششمین کنفرانس ایده های نو در مهندسی برق

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تاریخ
از 1396/12/17 لغایت 1396/12/17
-برق الکترونیک
-برق مخابرات
-برق قدرت
-هوش مصنوعی
-برق کنترل
-مهندسی پزشکی
-فناوری اطلاعات (IT)