اطلاعات همایش

همایش
همایش بین­ المللی جنبه­ های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
سازمان فناوری اطلاعات ایران

تاریخ
از 1396/12/05 لغایت 1396/12/06
حقوق خصوصی فناوری اطلاعات و ارتباطات
حقوق کیفری و جرم شناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات
حقوق عمومی فناوری اطلاعات و ارتباطات
حقوق امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات
حقوق بشر فناوری اطلاعات و ارتباطات