اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش منطقه ای نقش آفرینی حوزه مدیریت در توسعه اشتغال و تولید ملی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

تاریخ
از 1396/11/28 لغایت 1396/11/29
مدیریت بخش عمومی و سیاست گذاری
مدیریت صنعت و تجارت
مدیریت فناوری اطلاعات، نوآوری و کارآفرینی
مدیریت مالی
مدیریت گردشگری
مدیریت منابع انسانی