اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش محلی مطالعات میان رشته ای تاریخ و رسانه

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
انجمن ایرانی تاریخ

تاریخ
از 1396/12/10 لغایت 1396/12/10
مبانی نظری در تعامل رسانه و تاریخ

رسانه ها و اموزش تاریخ

رسانه ، تاریخ پژوهی و تاریخ نگاری

فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی در تاریخ پژوهی