اطلاعات همایش

همایش
شهرسازی، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی (در حوزه آموزش و نظام آموزش شهرسازی و معماری در ایران)

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل
وب سایت

برگزار کننده
سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور

تاریخ
از 1397/04/11 لغایت 1397/04/12
محور عمومی (شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی)

- تبیین نسبت اسلام با فرآیند های خلق آثار معماری و شهرسازی

- تبیین ابعاد هویت اسلامی ایرانی در معماری و شهرسازی امروز و آینده

- شاخص ها و معیارهای معماری و شهرسازی اسلامی

- نحوه و فرآیند تحقق معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی در زمان حال و آینده

- ارزیابی و نقد رویکردهای حاکم در زمینه معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی

- ارزیابی و نقد مبانی، روش ها و شیوه ها در معماری و شهرسازی معاصر غرب

- ارزیابی و نقد معماری و شهرسازی معاصر ایران و ارائه راه حل های اصلاحیمحور ویژه (آموزش و نظام آموزش شهرسازی و معماری)

- آسیب شناسی بنیادی نظام آموزش معماری و شهرسازی در ایران

- آسیب شناسی شیوه جذب دانشجویان معماری و شهرسازی

- نحوه پیگیری رویکرد اسلامی ایرانی در گرایشهای تخصصی (معماری پایدار، مسکن، فناوری و رشته مهندسی معماری اسلامی)

- ارزیابی و نقد روش ها و شیوه های آموزش و تدریس در معماری و شهرسازی

- ارزیابی و نقد منابع موجود در زمینه معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی

- ارزیابی و نقد سرفصل های مصوب وزارت علوم در رشته های معماری و شهرسازی

- کیفیت مهارت آموزی فارغ التحصیلان معماری و شهرسازی و نسبت آن با بازار کارمحور آثار برگزیده

- معرفی مصادیق برتر معماری اسلامی ایرانی 4 دهه اخیر

- معرفی استادان برتر

- معرفیکتب و نشریات برتر

- معرفیطرحهای برتر

- معرفیپایان نامه­های دانشجویی برتر

- معرفی جزوه­های درسی برتر

- معرفی شرکت مشاور برتر