اطلاعات همایش

همایش
پنجمین همایش شیمی، پتروشیمی و نانو ایران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
02122507709

ایمیل
وب سایت www.tcpco.ir

برگزار کننده
مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی پتروگس

تاریخ
از 1396/12/15 لغایت 1396/12/16
• شیمی :
• شیمی آلی
• شیمی معدنی
• شیمی فیزیک
• شیمی تجزیه
• شیمی دارویی
• شیمی هسته ای
• فیتو شیمی
• شیمی صنایع غذایی
• کاتالیست
• شیمی حیاتی
• پلیمر
• بیوشیمی
• شیمی پوشش
• تصفيه آب
• كاربرد روش هاي محاسباتي در شيمي
• نوآوری ابداعات و اختراعات
• و موضوعات مرتبط
• مهندسی شیمی :
• پديده هاي انتقال
• ترموديناميك و تعادل فازي
• فرآيندهاي جداسازي
• مدلسازي و شبيه سازي
• ديناميك سيالات محاسباتي(CFD)
• سينتيك، كاتاليست و طرح رآكتور
• مهندسي فرآيند
• زيست فناوري
• مهندسي پزشكي
• صنايع غذايي، بهداشتي و دارويي
• فناوري نانو
• علوم و مهندسي پليمر
• نفت ومهندسي مخازن
• مهندسي محيط زيست
• مديريت بهداشت، ايمني
• محيط زيست(HSE) و ارزيابي ريسك
• آموزش در مهندسي شيمي
• مواد و فرآيندهاي جديد
• كنترل فرايند
• انرژی های تجدیدپذیر
• پتروشیمی :
• انرژی، احتراق و ایمنی
• پدیده های انتقال
• ترموديناميك و تعادل فازي
• سينتيك,كاتاليست و طرح راكتور
• فرآیندهای جداسازی
• زيست فناوري و مهندسي زيست فرآيند
• مدل سازی و شبیه سازی
• مهندسی پلیمر
• نانوتکنولوژی
• مدیریت اقتصادی در صنعت پتروشیمی
• کنترل فرآیند
• مبدل هاي حرارتي
• کوره هاي صنعتي
• ايمني و بازرسي
• تعمیرات و نگهداری
• LPG
• بنزین
• نفت سفید
• نفت گاز
• نفت کوره
• قیر
• روان کننده های صنعتی
• جداسازي گازهاي فلر و برگرداندن آن به صنعت
• خوردگي
• مديريت اقتصاد در صنايع نفت و گاز
• فناوری های نوین تبدیل گاز طبیعی
• رقابت خوراک های مورد استفاده در صنعت پتروشیمی
• الکتروفورز در صنعت پتروشیمی و کاربرد آن
• ساخت نانوکاتالیست مغناطیسی
• نانو :
• نانو مواد
• نانوفیزیک
• نانوشیمی
• نانوفوتونیک
• نانومحاسبات
• نانوزیست فناوری
• نانوالکترونیک
• نانومکانیک
• حسگرهای نانو
• کاربرد نانو در داروسازی و پزشکی
• ساختارهای نانو مغناطیسی و اسپینترونیک
• مواد با ضریب شکست منفی
• نانو لوله های کربنی
• نانو زیست فناور
• نانو کاتالیست ها
• نامرئی سازی
• روش ساخت
• کاربرد فناوری نانو در صنایع مختلف
• کاربرد فناوری نانو در کشاورزی و محیط زیست
• نانو محاسباتی
• کاربرد نانوکاتاليستها در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي
• نقش نانو فناوري در ذخيره سازي گاز
• کاربرد نانو مواد در روان کننده ها
• کاربرد فناوري نانو در انرژي و محيط زيست
• کاربرد نانو کامپوزيتها در ساخت پليمرها
• کاربرد نانو مواد در جلوگيري از خوردگي
• نانو لوله هاي کربني و کاربردهاي محيطي و انرژي آنها
• نانو ساختار هاي کربني در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي
• کاربرد نانو کامپوزيت هاي پليمري در صنايع نفتي
• زئوليت ها و کاربردهاي آنها در صنايع نفتي
• نانو تیوپهای کربنی
• نانو کاتالیست واحدهای تبدیل نفت سنگین
• نانو فناوری و شیرین سازی گاز
• نانوفناوری و کاتالیسیس
• نانوکاتالیسیس تبدیل گاز به مایع
• نانوکاتالیسیس واحدهای کراکینگ
• نانو فناوری و حذف آلاینده های محلول
• نانو فناوری و جذب گازهای آلاینده
• نانوفیلتراسیون