اطلاعات همایش

همایش
نهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه صنعتی شیراز

تاریخ
از 1395/02/08 لغایت 1395/02/10
الگوریتم های بهینه سازی
برنامه ریزی ریاضی
بهینه سازی استوار
بهینه سازی تصادفی
بهینه‌ سازی چند هدفه
بهینه سازی فازی
بهینه سازی عددی
بهینه سازی هموار و غیر هموار
تحلیل پوششی داده‌ها
علوم مدیریت و مهندسی صنایع
کنترل بهینه
سایر موضوعات مرتبط