اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی علمی پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران با تمرکز بر میراث علوم انسانی و تحول گرایی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

تاریخ
از 1395/03/03 لغایت 1395/03/04