اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی مهندسی برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی

تاریخ
از 1395/02/08 لغایت 1395/02/09