اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی آقا سید جلال الدین اشرف

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه گیلان

تاریخ
از 1395/12/30 لغایت 1395/12/30
تاریخی
دینی ـ فرهنگی
اجتماعی
و دیگر موضوعات و محورهای مرتبط با کنگره.