اطلاعات همایش

همایش
اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه خلیج فارس بوشهر و انجمن مهندسی شیمی ایران

تاریخ
از 1395/02/01 لغایت 1395/02/01