اطلاعات همایش

همایش
چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
77211096 -021

ایمیل
info@dhconf.ir
وب سایت www.dhconf.ir/fa

برگزار کننده
انجمن افق نوین علم و فناوری

تاریخ
از 1397/10/12 لغایت 1397/10/12
• افق های نوین در حوزه الهیات و معارف اسلامی
• افق های نوین در حوزه زبان شناسی و آموزش
• افق های نوین در حوزه حقوق و علوم سیاسی
• افق های نوین در حوزه جغرافیا و برنامه ریزی
• افق های نوین در حوزه مطالعات اجتماعی
• افق های نوین در حوزه طبیعت و گردشگری
• افق های نوین در حوزه تاریخ و تمدن
• افق های نوین در حوزه علوم اقتصادی
• افق های نوین در حوزه علوم مدیریت
• افق های نوین در حوزه علوم حسابداری
• افق های نوین در حوزه علوم تربیتی
• افق های نوین در حوزه روانشناسی
• افق های نوین در حوزه فرهنگ و هنر
• افق های نوین در حوزه علم و فناوری