اطلاعات همایش

همایش
دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری

تعداد مقالات
0

همراه
09190773731

تلفن ثابت
021-65275868

ایمیل
info@2mdmconf.com
وب سایت www.2mdmconf.com/fa

برگزار کننده
موسسه آموزش عالی علامه خویی (ره)

تاریخ
از 1397/03/31 لغایت 1395/03/31
1.مدیریت عمومی
2.اقتصاد عمومی
3.حسابداری عمومی
4.مدیریت کیفیت ، بهره وری و تعالی سازمانی
5.خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی
6.مدیریت تولید ، فرآیند و عملیات
7.توسعه اقتصادی، تولید و مدیریت مالی
8.مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات
9.مدیریت استراتژیک
10.مدیریت منابع انسانی و رفتارسازمانی
11.مدیریت تکنولوژی ، تحقیق و توسعه
12.مدیریت بازار
13.مدیریت پروژه
14.مدیریت مالی و سرمایه گذاری
15.مدیریت بازرگانی
16.مدیریت دولتی
17.مدیریت گردشگری
18.اقتصاد کلان
19.اقتصاد سنجی
20.رشد اقتصادی
21.اقتصاد کشاورزی
22.اقتصاد شهری
23.اقتصاد انرژی
24.مباحث نوین در حسابداری
25.اخلاق در حسابداری و حسابرسی
26.بازار سرمایه، شفافیت و حسابداری
27.حسابداری و فناوری اطلاعات
28.حسابداری مالی