اطلاعات همایش

همایش
سومین کنفرانس سراسری تحول و نو آوری در علوم انسانی

تعداد مقالات
0

همراه
09390892186

تلفن ثابت

ایمیل
info@ikharazmi.com
وب سایت ch.ikharazmi.com

برگزار کننده
موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی

تاریخ
از 1396/12/09 لغایت 1396/12/09
مدیریت
اقتصاد
حسابداری
جغرافیا
علوم اجتماعی
روانشناسی
علوم تربیتی
فقه و حقوق
فلسفه و کلام
زبان و ادبیات فارسی، انگلیسی، عربی
علوم قرآن و حدیث
کتابداری
تاریخ و تمدن
علوم سیاسی
ادیان و عرفان
اخلاق
محورهای آزاد مرتبط با علوم انسانی