اطلاعات همایش

همایش
سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات روانشناسی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل
وب سایت www.symposia.ir/PECONF03

برگزار کننده
مركز توانمندسازي مهارتهاي فرهنگي و اجتماعي جامعه

تاریخ
از 1397/02/16 لغایت 1397/02/16
اخلاق اسلامی و مردم شناسی
حسابداری و علوم اقتصادی
علوم اجتماعی و فرهنگی
الهیات و معارف اسلامی
پژوهش علوم اجتماعی
تعلیم و تربیت اسلامی
مطالعات علوم سیاسی
فلسفه تعلیم و تربیت
تاریخ و تمدن اسلامی
زبان و ادبیات فارسی
مطالعات فقه و حقوق
علوم مدیریت

توانمند سازی جامعه در حوزه روانشناسی:
تحقیقات و تکنولوژی آموزشی
روانشناسی خانواده و ازدواج
روانشناسی شخصیت
روانشناسی سلامت
مشاوره و راهنمایی
روانشناسی صنعتی
روانشناسی تربیتی
روانشناسی عمومی
برنامه ریزی درسی
آموزش الکترونیک
روانشناسی بالینی
آموزش و پرورش