اطلاعات همایش

همایش
دومین همایش علم مواد و حفاظت آثار فرهنگی-تاریخی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی

تاریخ
از 1395/02/13 لغایت 1395/02/14
-مواد و فناوری‌های کهن
-مواد و فناوری‌های نوین در حفظ آثار
- استفاده از مواد سنتی و بوم‌آور در حفظ آثار
- مقایسه روش‌های مختلف شناسایی و بررسی مواد
- اهمیت تجزیه و تحلیل داده‌ها در بررسی آثار تاریخی
- روش‌های غیر تخریبی و میکرو تخریبی مطالعه آثار تاریخی و هنری
- باستان‌سنجی