اطلاعات همایش

همایش
دومین دوره کنفرانس مهندسی برق مجلسی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

تاریخ
از 1395/05/31 لغایت 1395/06/02
· الکترونیک، قدرت، کنترل و مخابرات

· مهندسی پزشکی

· مکاترونیک و رباتیک

· سیستم‌های هوشمند

· انرژی‌های تجدید پذیر

· اتوماسیون

· فوتونیک و مخابرات نوری

· اقتصاد مقاومتی در مهندسی برق

سایر موضوعات مرتبط در مهندسی برق