اطلاعات همایش

همایش
نخستین همایش ملی شهرسازی، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی

تعداد مقالات
0

همراه
0917551122

تلفن ثابت

ایمیل
aumiconf@gmail.com
وب سایت aumiconf.ir

برگزار کننده
سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری

تاریخ
از 1397/04/11 لغایت 1397/04/12
محور عمومی (شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی)

تبیین نسبت اسلام با فرآیند های خلق آثار معماری و شهرسازی
تبیین ابعاد هویت اسلامی ایرانی در معماری و شهرسازی امروز و آینده
شاخص ها و معیارهای معماری و شهرسازی اسلامی
نحوه و فرآیند تحقق معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی در زمان حال و آینده
ارزیابی و نقد رویکردهای حاکم در زمینه معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی
ارزیابی و نقد مبانی، روش ها و شیوه ها در معماری و شهرسازی معاصر غرب
ارزیابی و نقد معماری و شهرسازی معاصر ایران و ارائه راه حل های اصلاحی


محور ویژه (آموزش و نظام آموزش شهرسازی و معماری)

آسیب شناسی بنیادی نظام آموزش معماری و شهرسازی در ایران
آسیب شناسی شیوه جذب دانشجویان معماری و شهرسازی
نحوه پیگیری رویکرد اسلامی ایرانی در گرایشهای تخصصی (معماری پایدار، مسکن، فناوری و رشته مهندسی معماری اسلامی)
ارزیابی و نقد روش ها و شیوه های آموزش و تدریس در معماری و شهرسازی
ارزیابی و نقد منابع موجود در زمینه معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی
ارزیابی و نقد سرفصل های مصوب وزارت علوم در رشته های معماری و شهرسازی
کیفیت مهارت آموزی فارغ التحصیلان معماری و شهرسازی و نسبت آن با بازار کار