اطلاعات همایش

همایش
دومین همایش ملی علوم محاسباتی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه دامغان

تاریخ
از 1395/06/07 لغایت 1395/06/08
ریاضی محاسباتی
فیزیک محاسباتی
شیمی محاسباتی
زیست محاسباتی
زمین شناسی محاسباتی