اطلاعات همایش

همایش
اولین دوره همایش روایت پژوهی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه فرهنگیان پردیس هاشمی نژاد مشهد

تاریخ
از 1395/07/28 لغایت 1395/07/30
روایت پژوهی
روایت شناسی و روایت
نشانه شناسی روایت
اسطوره شناسی و روایت
پسا ساختارگرایی و روایت
جامعه شناسی و روایت
بوم گرایی و روایت
گفتمان و روایت
مطالعات تطبیقی و روایت
مطالعات تاریخی و روایت
مطالعات فرهنگی و روایت
بررسی رویکردهای تازه در روایت
آسسیب شناسی نقد روایت