اطلاعات همایش

همایش
اولین کنگره بین المللی جندی شاپور

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول

تاریخ
از 1395/10/15 لغایت 1395/10/16
-تاریخ و باستان‌شناسی و اعتبارسنجی داده‌های تاریخی درباره جندی‌شاپور
-شهرسازی و معماری
-هنر و موسیقی
-ابعاد زبان شناختی و تبادل زبانی و ترجمه
-زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی
-ساختار آموزشی و پژوهشی
-مکتب علمی (ریاضیات، حکمت، نجوم و …)
-مکتب پزشکی جندی‌شاپور
-سیاست و کشورداری از جندی‌شاپور تا بغداد (ایرانشهری و سهم جندی‌شاپور)
-صنعت، فناوری و کشاورزی در جندی‌شاپور (فنون رایج در جندی‌شاپور)
-آثار و رهیافت‌های جندی‌شاپور در تمدن اسلامی و فرهنگ بشری
-از جندی‌شاپور تا دانشگاه تهران