اطلاعات همایش

همایش
بیست و چهارمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل
ICEE2016@Shirazu.ac.ir

برگزار کننده
دانشگاه شیراز

تاریخ
از 1395/02/21 لغایت 1395/02/23
. الکترونیک
. سیستم های مخابرات
. سیستم های کنترل
. مهندسی کامپیوتر
. مهندسی پزشکی
. سیستم های برق قدرت