اطلاعات همایش

همایش
چهارمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران

تاریخ
از 1395/07/07 لغایت 1395/07/07
الف) محور علمی- فناوری

از دیدگاه فناوری اطلاعات به‌مثابه سیستم‌های اجتماعی-تکنیکی، مؤلفه‌های علمی (از جنبه‌های نظری تا جنبه‌های کاربردی) و مهندسی در پیدایش و گسترش فناوری اطلاعات و مصنوعات آن از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است. ذیل این محور به بررسی دستاوردهای پژوهشی و اجرایی حول رابطه میان فناوری اطلاعات و محورهای فرعی زیر پرداخته می‌شود:

فناوری اطلاعات و

آموزش
شبکه
هوش مصنوعی
زبان‌شناسی
اصطلاح‌نامه
هستی‌شناسی
علم‌سنجی
کیفیت داده
مدیریت دانش
معماری
امنیت و ایمنی
سیستم‌های اطلاعاتی
استانداردها


ب) محور سیاستی- مدیریتی

از دیدگاه فناوری اطلاعات به‌مثابه سیستم‌های اجتماعی-تکنیکی، مؤلفه‌های سیاستی، اقتصادی، مدیریتی و حقوقی در پیدایش و گسترش فناوری اطلاعات و مصنوعات آن از نقش بی‌بدیلی برخوردار است. ذیل این محور به بررسی دستاوردهای پژوهشی و اجرایی حول رابطه میان فناوری اطلاعات و محورهای فرعی زیر پرداخته می‌شود:

فناوری اطلاعات و

تجاری‌سازی
کارآفرینی
برنامه‌ریزی راهبردی
اشتراک و تأمین منابع
ارتباطات سازمانی
شبکه‌های اجتماعی
مدیریت کیفیت
آینده‌نگاری
سیاستگذاری
انتقال فناوری
توسعه پایدار
پایش و ارزیابی
اقتصاد مقاومتی
اقتصاد دانش‌بنیان
جنگ سایبری
حقوق
سلامت
حاکمیت
ج) محور اجتماعی- فرهنگی

از دیدگاه فناوری اطلاعات به‌مثابه سیستم‌های اجتماعی-تکنیکی، مؤلفه‌های فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی در پیدایش و گسترش فناوری اطلاعات و مصنوعات آن از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. ذیل این محور به بررسی دستاوردهای پژوهشی و اجرایی حول رابطه میان فناوری اطلاعات و محورهای فرعی زیر پرداخته می‌شود:

فناوری اطلاعات و

فرهنگ
جامعه
هنر
اخلاق
رسانه
محیط زیست