اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در علوم ورزشی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
مؤسسه آموزش عالی شفق تنکابن

تاریخ
از 1395/08/20 لغایت 1395/08/20
(مدیریت و روانشناسی ورزشی)
(حرکات اصلاحی، آسیب­شناسی و بیومکانیک ورزشی)
(فیزیولوژی و تغذیه ورزشی)

حیطه مدیریت و روانشناسی ورزشی
مدیریت منابع انسانی در ورزش
روانشناسی ورزشی و سلامت سازمانی
مدیریت رسانه و فناوری اطلاعات در ورزش
مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
ابعاد گوناگون بازاریابی در ورزش
ساخت، بازسازی، ایمنی و امنیت اماکن و تجهیزات ورزشی
مدیریت استراتژیک در ورزش
ارزیابی و مدیریت عملکرد سازمان­ها و رویدادهای ورزشی
گردشگری ورزشی
اوقات فراغت و ورزش
ابعاد مدیریت و کنترل روانشناختی در ورزش قهرمانی و نخبه
ابعاد مدیریت ورزش همگانی
قدرت و سیاست در ورزش

حیطه آسیب­ شناسی، حرکات اصلاحی و بیومکانیک ورزشی
همه­ گیر شناسی آسیب­های ورزشی
شناسایی و ارزیابی آسیب­های ورزشی و ناهنجاری های وضعیتی
پیشگیری آسیب­های ورزشی و ناهنجاری­های وضعیتی
طراحی و معرفی پروتکل­های توانبخشی آسیب­های ورزشی
شناسایی علل بروز و مکانیسم آسیب­های ورزشی
مدیریت و کنترل عوامل خطرزا در آسیب­های ورزشی
طراحی و معرفی برنامه­های اصلاحی و درمانی
شناسایی، معرفی و کاربرد وسایل اندازه­گیری در حیطه حرکات اصلاحی
مداخلات ارگونومیکی و اصلاح ناهنجاری­های وضعیتی
ورزش معلولین، بیماری­های خاص و سالمندان
ورزش و ناتوانی­های جسمی، حسی و ذهنی
بیومکانیک و فناوری ورزشی
بیومکانیک آسیب­های ورزشی
بیومکانیک تکنیک­های ورزشی
بیومکانیک بافت در ورزش
ارگونومی و بیومکانیک کار
بیومکانیک و کنترل مهارت­های ورزشی و مهارت­های پایه
تکنیک­های پردازش داده و مدلسازی در ورزش

حیطه فیزیولوژی و تغذیه ورزش
فیزیولوژی ورزشی و کارکردهای عملی آناتومی در ورزش
تغذیه ورزشی
مکمل­های ورزش
مکمل­ها، گیاهان دارویی و فعالیت بدنی
متابولیسم و سازگاری ورزشی
سازگاری قلب و عروق ورزشی
سازگاری ریوی در ورزش
ایمونولوژی فعالیت بدنی
هورمون­ها در ورزش
علم تمرین
کاربرد ورزش در پیشگیری و درمان بیماری­ها