اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی پژوهشهای مدیریت و علوم انسانی در ایران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
موسسه پژوهشي مديريت مدبر

تاریخ
از 1395/03/11 لغایت 1395/03/11