اطلاعات همایش

همایش
نوآوری در سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات با رویکرد هوشمندی سازمانی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه الزهرا

تاریخ
از 1395/07/28 لغایت 1395/07/28
. نوآوری در روش‌های مدیریت هوشمند کسب‌وکار
. تجزیه‌وتحلیل و هوشمندی خدمات مالی
. رایانش اجتماعی و هوشمندی در مدیریت بازاریابی
. رویکردهای نوآورانه در مدیریت هوشمند سلامت
. رویکردهای نوآورانه در سیستم‌های هوشمند مدیریت
. سیستم‌های اطلاعاتی، نوآوری و تغییرات سازمانی
. معماری سازمانی و رویکردهای نوآورانه در مدیریت فناوری اطلاعات
. تاثیر و قابلیت فناوری اطلاعات در توانمندسازی و اشتغال زنان