اطلاعات همایش

همایش
اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه علامه طباطبائی

تاریخ
از 1395/04/20 لغایت 1395/04/21
• بهینه سازی قراردادهای بالادستی، تبیین رویکرد متوازن در انعقاد قراردادهای بالادستی
• بهینه سازی قراردادهای بالادستی، چارچوب مشارکت شرکت های ایرانی
• بهینه سازی قراردادهای بالادستی، اقتضائات و استثنائات قراردادهای بالادستی در میادین مشترک
• بهینه سازی قراردادهای بالادستی، تولید صیانتی از منابع و افزایش ضریب برداشت در طول عمر میدان
• بهینه سازی قراردادهای بالادستی، جذابیت مدل قراردادی جهت سرمایه گذاران خارجی و داخلی
• بهینه سازی قراردادهای بالادستی، چالشهای انتقال دانش فنی و فناوری
• بهینه سازی قراردادهای بالادستی، بررسی تطبیقی قراردادهای بالادستی در نظامهای مختلف حقوقی
• بهینه سازی قراردادهای بالادستی، فرصت ها و زمینه های قانونی، چالشها و موانع قانونی