اطلاعات همایش

همایش
هفتمین همایش ملی مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
021-48292312

ایمیل
solap@modares.ac.ir

برگزار کننده
قطب علمی مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات

تاریخ
از 1395/08/19 لغایت 1395/08/19
• مدیریت تولید و کاهش ضایعات
• روش‌های بازیافت و استفاده از پسماندهای کشاورزی
• مصرف بهینه آب در تولید و فرآوری محصولات کشاورزی
• نقش کاشت گلخانه‌ای در کاهش ضایعات و جلوگیری از هدر رفت آب
• بررسی چگونگی بروز ضایعات کمی/ کیفی
• نقش مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در کاهش ضایعات
• روش‌های اندازه‌گیری و متدولوژی برآورد میزان ضایعات کشاورزی
• بررسی مقاومت محصولات در برابر افت کیفی
• نقش کشاورزی دقیق و مکاترونیک در کاهش ضایعات
• سامانه‌های تولید انرژی از پسماندهای کشاورزی
• مدلسازی ضایعات و مطالعات جنبه‌های اقتصادی
• تولید محصولات با ارزش افزوده، فراسود مند و غذا – دارو از ضایعات