اطلاعات همایش

همایش
اولین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

تاریخ
از 1395/12/03 لغایت 1395/12/04