اطلاعات همایش

همایش
دومین کنفرانس تخصصی کمپرسورها(ایران کمپرسور97)

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
88202424 -021

ایمیل
info@iccompressor.ir
وب سایت www.iccompressor.ir/fa

برگزار کننده
انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران و مرکز آموزش

تاریخ
از 1397/04/26 لغایت 1397/04/27
• نوسازی و بازسازی کمپرسورها
• نگهداری و تعمیرات کمپرسورها
• طراحی و انتخاب هدفمند کمپرسورها
• بررسی روش های بهینه سازی خدمات پس از فروش
• استانداردهای طراحی، ساخت، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات در کمپرسورها
• بررسی فرصت های سرمایه گذاری برای ارتقاء صنعت کمپرسور در حوزه های داخلی و بین المللی