اطلاعات همایش

همایش
پنجمین کنفرانس ملی انرژی تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
پنجمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر

تاریخ
از 1395/12/18 لغایت 1395/12/19
• انرژی باد: جنبه‌های مکانیکی
• انرژی باد: جنبه های الکتریکی
• انرژی خورشیدی حرارتی
• فتوولتاییک
• استفاده از انرژی جذر و مد
• نیروگاه‌های آبی
• انرژی زمین‌گرمایی
• پیل سوختی
• برداشت انرژی
• روش‌های ذخیره‌سازی انرژی
• زیست‌توده و سوخت‌های بیولوژیکی
• انرژی در معماری
• انرژی زیست‌محیطی
• منابع تجدیدپذیر و تولیدپراکنده
• سیاست‌گذاری انرژی های تجدیدپذیر و توسعه پایدار
• جنبه‌های اقتصادی منابع تجدیدپذیر انرژی
• اثرات متقابل سیستم های قدرت و منابع تولید پراکنده
• امنیت و پایداری سیستم‌های تولیدپراکنده
• منابع تولیدپراکنده در بازار برق
• سیستم‌های اطلاعات مکانی و داده‌های ماهواره‌ای با کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر