اطلاعات همایش

همایش
کنفرانس بین المللی صلح پژوهی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
025-32980442

ایمیل
info@icpcr.com
وب سایت www.icpcr.com/fa

برگزار کننده
مرکز بین المللی توسعه صلح، فرهنگ و عقلانیت

تاریخ
از 1397/12/10 لغایت 1397/12/10
• آموزش و صلح
• پژوهش و صلح
• اخلاق و صلح
• فلسفه و صلح
• آینده پژوهی و صلح
• حقوق و صلح
• سیاست و صلح
• اقتصاد و صلح
• تاریخ و صلح
• فرهنگ و صلح
• عقلانیت و صلح
• کرامت و صلح
• عدالت و صلح
• زیست مسالمت آمیز و صلح
• نخبگان و صلح
• جامعه و صلح
• خانواده و صلح
• زنان و صلح
• کودکان و صلح
• حقوق بشر و صلح
• هنر و صلح
• ورزش و صلح
• حقوق حیوانات و صلح
• محیط زیست و صلح
• بهداشت و صلح
• جغرافیا و صلح
• سازمان های بین المللی و صلح
• سازمان های مردم نهاد و صلح
• دولت و صلح
• جنگ و صلح
• فناوری های نوین و صلح
• فضای مجازی و صلح
• بازی های رایانه ای و صلح