اطلاعات همایش

همایش
چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال - cesp95

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه صنعتی مالک اشتر

تاریخ
از 1395/08/20 لغایت 1395/08/20
محورهای کامپیوتر
-شبکه های کامپیوتری
-امنیت داده و شبکه
-مهندسی نرم افزار
-مهندسی سخت افزار
-فناوری اطلاعات
-سیستم های هوشمند و رایانش نرم
-الگوریتم و نظریه محاسبات
-سیستم های موازی و توزیعی
-معماری کامپیوتر و سیستم های دیجیتال

محورهای پردازش سیگنال
-پردازش علائم پیوسته
-پردازش علائم گسسته
-پردازش آماری علائم
-پردازش وفقی علائم
-پردازش غیر خطی علائم
-پردازش گرافیک نظری علائم
-پردازش آرایه ای علائم
-پردازش چند نرخی علائم
-پردازش چند بعدی علائم
-پردازش چند کاناله علائم
-پردازش بهنگام علائم
-پردازش علائم چند رسانه ای
-پردازش کاربردی علائم
-پردازش علائم راداری
-پردازش علائم صوتی
-پردازش علائم صوت شنیداری
-پردازش علائم فروصوتی
-پردازش علائم فراصوتی
-پردازش علائم صوت زیر آب
-پردازش علائم لرزشی
-پردازش علائم زلزله ای
-پردازش علائم گفتاری و زبانی
-پردازش علائم متنی
-پردازش علائم تصویری و ویدیویی
-پردازش علائم مغزی
-پردازش علائم پزشکی
-پردازش علائم ژنتیکی و زیستی
-پردازش علائم برق قدرتی
-پردازش علائم نوری
-پردازش علائم هوشمند
-پردازش علائم تنک
-پردازش علائم داده های حجیم
-پردازش علائم در اینترنت اشیاء
-پردازش علائم در شبکه های بیسیم حسگری
-پردازش علائم در مخابرات و شبکه های داده
-سخت افزارهای پردازش علائم
-ایده ها و کاربردهای نوین در پردازش علائم
-ادغام اطلاعات