اطلاعات همایش

همایش
چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه صنعتی مالک اشتر

تاریخ
از 1395/10/01 لغایت 1395/10/01