اطلاعات همایش

همایش
پنجمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

تاریخ
از 1395/07/29 لغایت 1395/07/29
الکترونیک، قدرت، مخابرات، کنترل، مهندسی پزشکی، کامپیوتر، الکترواپتیک، فوتونیک، لیزر