اطلاعات همایش

همایش
دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیو سیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ
از 1395/06/09 لغایت 1395/06/10
-توان، ماشين، طراحي و ساخت
-ضايعات و پسماند
-انرژي
-موتورهاي درون سوز
-مکانيزاسيون کشاورزي
-ماشين هاي صنايع غذايي
-فناوري پس از برداشت
-منابع طبيعي و محيط زيست