اطلاعات همایش

همایش
اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

تاریخ
از 1395/09/04 لغایت 1395/09/04
-برنامه ریزی تولید و مدیریت عملیات
-مدل های بهینه سازی و تکنیک های تصمیم گیری
-مدیریت زنجیره تامین
-مدیریت انبار
-طراحی سیستم های تولیدی و خدماتی
-تکنیک های داده کاوی
-لجستیک معکوس
-قیمت گذاری و مدیریت درآمد
-مدیریت پروژه
-مدیریت کیفیت
-بهره وری و ارزیابی عملکرد
-مدیریت نگهداری و تعمیرات
-قابلیت اطمینان و پایایی سیستم
-ارزیابی اقتصادی طرح های صنعتی
-حمل و نقل و مسیر یابی
-قیمت گذاری برند
-زنجیره تامین سبز
-کنترل موجودی
-مدیریت ریسک
-مدیریت بحران
-مدیریت قراردادها
-سیستم های صف
-شبیه سازی سیستم ها
-تئوری بازی
-مدل های وارانتی
-منطق فازی
-محاسبات نرم
-شبکه های عصبی
-تکنیک حل خلاقانه مساله
-محاسبات ابری
-مدیریت بیمه
-تحلیل پوششی داده ها
-مکانیابی زیرساخت های صنعتی
-و تمام موضوعات مرتبط با مدل های کمی در مدیریت
-و تمام موضوعات مرتبط با مهندسی صنایع