اطلاعات همایش

همایش
چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری و با تاکید بر حل مسایل و مشکلات کلان ملی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
داشنگاه شهید بهشتی

تاریخ
از 1395/06/25 لغایت 1395/06/25