اطلاعات همایش

همایش
دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت، کاهش مخاطرات اکتشاف و تولید

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
انجمن ژئومکانیک نفت ایران

تاریخ
از 1395/11/05 لغایت 1395/11/07