اطلاعات همایش

همایش
سومین کنفرانس ملی مهندسی مخابرات ایران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

تاریخ
از 1395/12/04 لغایت 1395/12/05
-مخابرات بی سیم
-مخابرات نوری
–-پردازش سیگنال های چندرسانه ای
-امنیت سامانه های مخابراتی
-مایکروویو، آنتن و امواج میلی متری
-سامانه های مخابرات نظامی
-سامانه های مخابرات صنعتی
-جایگاه مهندسی مخابرات در پدافند غیرعامل
-رویکردهای نوین در آموزش مهندسی مخابرات